pondelok 24. septembra 2012

Dancing and fashion together? So much fun!

I think title says it all :). Dancing is always fun and without a doubt it´s the best way how to relieve stress or anger and burn calories. Endorphins don´t hurt either :). You don´t have to be a dance champion - just dance for yourself at home, jumping to your favorite music.
I am subscribed to Tess on youtube and by far this is my favorite video of hers, it´s different and interesting and colourful... If you are interested in fashion be sure to check this video, Tess put together a lot of outfits. It must have been timeconsuming to create this kind of video, so thumbs up for me!

Myslím, že nadpis hovorí za všetko :). Tancovanie je vždy zábavou a bezpochyby je to najlepšia cesta ako odbúrať stres či hnev a spáliť kalórie. Endorfíny tiež neublížia :). Nemusíte byť tanečným šampiónom - len si zatancujte sami pre seba doma, skáčuc na vašu obľúbená hudbu.
Tess sledujem na youtube a toto je zďaleka jej najlepšie video, je iné, je zaujímavé a farebné... Ak sa zaujímate o módu, tak si ho určite pozrite, pretože Tess skombinovala veľa outfitov. Muselo byť časovo náročné vytvoriť takéto video, takže za mňa palec hore!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára