sobota 24. novembra 2012

And I can´t remember why the yellow leaves are falling in a spiral from the sky...

 
Nail polish: Color Riche - Addictive plum by L´oreal
This is my new treasure in my nail polish collection. To me this is the most perfect wine red shade imaginable, especially for fall and winter. I guess this is a start of new obsession :)

Toto je najnovší poklad v mojej zbierke lakov. Čo sa mňa týka, tak toto je najkrajší vínovočervený odtieň, aký si len viem predstaviť, špeciálne vhodný na jeseň či zimu. Myslím, že toto je začiatok novej obsesie :)
I wanted to show you my favorite make-up look for this time of year. It´s all about darker and much cooler colours - many shades of silver are just epithome of winter for me. Just think about the snow, quiet landscape, grey sky... Sometimes I imagine that this is similar make-up that the Snow Queen would wear :) (That reminds that I am craving to read some good fairytale - maybe that´s why I started to watch Once upon a time!)
Would you like to see detailed tutorial on this make-up look? If so, just let me now in the comments :)

Chcela som vám ukázať moje obľúbené líčenie pre túto časť roka. Celé je to o temnejších a chladnejších farbách - mnohé odtiene striebornej pre mňa predstavujú zimu. Len si pomyslite na sneh, tichú krajinu, šedú oblohu... Niekedy si predstavujem, že toto je podobné líčenie, aké by nosila Ľadová kráľovná :) (To mi pripomína, že  poslednej dobe mám strašnú chuť prečítať si nejakú dobrú rozprávku - možno preto som začala pozerávať Once upon a time - Kde bolo, tam bolo)
Chceli by ste si prečítať podrobný návod na tento make-up look? Ak áno, len mi dajte vedieť v komentároch :)

Every single comment is much appreciated :)
Vážim si každý váš komentár :)

nedeľa 11. novembra 2012

Quote!Because there's the thing about depression. When I feel it deeply, I don't want to let it go. It becomes a comfort. I want to cloak myself under its heavy weight and breathe it into my lungs. I want to nurture it, grow it, cultivate it. It's mine. I want to check out with it, drift asleep wrapped in its arms and not wake up for a long, long time.

Tu je pravda o depresii. Keď ju cítim hlboko vo vnútri, nechcem ju nechať odísť. Stáva sa mi útechou. Chcem sa zakryť jej ťažobou a vdychovať ju do mojich pľúc. Chcem ju živiť, nechať ju rásť, pestovať ju. Je moja. Chcem sa s ňou zladiť, zaspať v jej náručí a dlho, dlho sa nezobudiť. 

                                                                                                         Stephanie Perkins, book: Lola and the boy next door

I just love have this author works with words, how she always chooses the right ones. I can read her books over and over again and I can guarantee that I will never get bored with them. Ever. You probably 
wouldn´t say it judging by this particular quote, but she writes chic-lit.  Her books are incredibly funny and romantic and perfect when you just want to spend some time relaxing with a book opened on your lap. You know, reading will never be a waste of time. I have read a lot of books and they have enriched my life immensely. I can´t imagine my life without books, it just wouldn´t be me. What about you? Do you have your own something that has became a part of you?

Je úžasné, ako táto autorka pracuje so slovami, ako vie vždy vybrať tie najvýstižnejšie. Práve preto ju mám tak rada. Jej knihy môžem čítať dokolečka dokola a garantujem vám, že sa mi nikdy nezunujú. Nie v tomto živote. Súdiac podľa tejto konkrétnej citácie by ste asi nepovedali, že Stephanie píše chic-lit (čiže literatúru pre dievčatá/ženy). Jej dielka sú neskutočne vtipné a romantické a maximálne vhodné, keď chcete stráviť čas relaxovaním, sediac s otvorenou knihou v lone.  Čítanie nikdy nie je stratou času. Za svoj krátky život som už stihla prečítať mnoho kníh a musím povedať, že ma naozaj obohatili. Bez nich by som to snáď ani nebola ja. A čo vy? Čo je to vaše špeciálne, čo sa už stalo vašou súčasťou?

štvrtok 8. novembra 2012

Jennifer Lawrence for Elle, December 2012

What a nice surprise that Elle decided to choose Jennifer as their cover face. I love her, she´s really talented young woman, she´s beautiful and despite the fame down to earth and she doesn´t seem to have Hollywood manners which is always a good thing. I absolutely love this photoshoot, can´t even decide which photo is my favorite, it´s too hard to tell. Maybe the last two...? (Tell me what you think)  Frankly I am just thankful they they didn´t overdone it - they kept it simple and elegant. And I have a thing for black and white photos, not to mention those beautiful dresses. Normally  I don´t care too much about celebrity photoshoots in magazines but you, Elle, better print those pictures in Czech Elle so I could get my greedy hands on it. 
P.S. I think her body is stunning - she is my ultimate body inspiration (I mean every girl is beautiful in her own way and we all have different tastes, but I try to be reasonable - I can´t see myself as ultra skinny girl and it certainly wouldn´t be natural in my case. But looking fit, healthy and femenine? Sounds good! :) )

Aké milé prekvapenie, že v Elle sa rozhodli vybrať Jennifer na svoju decembrovú obálku. Zbožňujem ju, pretože je to talentovaná mladá krásna žena, ktorá sa aj napriek sláve drží pri zemi a nevyzerá to tak, že by mala nejaké Hollywoodske maniere, čo je vždy dobrá vec. Tento photoshoot je fantastický, ani sa len nemôžem rozhodnúť ohľadne toho, ktorá fotka je najkrajšia - ťažko povedať. Možno posledné dve..? (Prezraďte mi, čo si myslíte) Úprimne, ja som len vďačná, že to neprehnali - zachovali jednoduchosť a eleganciu. A ja som vždy mala slabosť pre čierno-biele fotky, nehovoriac o tých krásnych šatách. Zvyčajne ma veľmi netrápia celebritné editoriály v časopisoch, ale radšej nech česká Elle pekne preberie fotky od svojej veľkej sestry - ako inak by sa k nim moje chamtivé ruky dostali?
P.S. Podľa môjho názoru má Jennifer perfektnú postavu - je mojou inšpiráciou (samozrejme, každé dievča ovplýva iným druhom krásy a všetci uprednostňujeme niečo iné, ale ja sa snažím byť súdna - mohla by som byť ultra štíhlou babou? No nemohla, nebolo by to pre mňa prirodzené. Ale byť fit, zdravá a ženská? To bude znieť vždy dobre, nie? :) )

This photo is unbelievable. So simple, yet stunning. Thumbs up for the minimal make-up.
Táto fotka je neuveriteľná. Jednoduchá a zároveň nádherná. Palec hore za minimálny make-up.

piatok 2. novembra 2012

Rock chic

Sometimes I think I have a split personality, at least fashion-wise. One day I am a girly girl dressed in pink/violet shades and ruffles and the next day I feel like black leather jacket is the best choice (and if I had a distressed black jeans I would totally add them to this outfit). I love switching styles becouse this way I never get bored. And that´s a good thing, right? I like the first picture most and I couldn´t decide which version to post, so I posted them both :D Which of the two do you like more? In this case I am for black-and-white one.

Niekedy si myslím, že mám rozdvojenú osobnosť, minimálne ak hovoríme o móde. Jeden deň som dievča, ktoré sa oblečie do ružových/fialkastých tónov a volánov, a na druhý deň mám zas pocit, že čierna kožená bunda je tou najlepšou voľbou (a keby som mala čierne roztrhané džíny, tak by som ich isto nakombinovala do tohto outfitu). Milujem meniť štýly, pretože takto ma nič nezačne nudiť. A to je dobre, však? Z celého článku sa mi asi najviac páči prvá fotka, ale nemohla som sa rozhodnúť, ktorú jej verziu uverejniť, tak som to vyriešila jednoducho a zverejnila obe :D Ktorá z nich sa vám páči viac? V tomto prípade som za tú čierno-bielu.

I just love this shirt, even though it´s not so new - bought it in London 2 years ago but you could also buy it here in Slovakia in Mango (but twice as expensive!). There is just something about faces printed on shirts that has me attracted... weird I know, but I think it´s so cool if you find the right shirt :)  

Toto tričko milujem, aj keď už zďaleka nie je nové - kúpila som ho v Londýne pred 2 rokmi, ale mohli ste ho zohnať aj tu na Slovensku v Mangu (ale 2x drahšie!). Niečo na tých tvárach vycapených na tričkách jednoducho je, pretože vždy sa po nejakom obzerám... divné, ja viem, ale keď nájdete to správne tričko, tak máte pocit, že to vyzerá strašne cool :) (:D)